Privacy

ArubaDeal.com stelt prijs op een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens. In onderstaand reglement is de privacyverklaring van ArubaDeal.com vastgelegd en wordt uitgelegd met welk doel er onder meer persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.
 
Uw gegevens
ArubaDeal.com bewaart en gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ArubaDeal.com worden verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van een overeenkomst om u toegang te kunnen verlenen tot de advertentieruimte. Met het verstrekken van uw gegevens gaat u akkoord dat deze worden gebruikt voor de volgende zaken:
- benodigde informatie voor kopers/ geïnteresseerden in het door u aangebodene;
- administratieve doeleinden;
- het versturen van (informatieve) mailings;
- opname bij en vertoning via social media zoals Twitter, Facebook, e.d.;
- het verstuurde e-mailverkeer van de gebruikers van ArubaDeal.com wordt maximaal twee jaar bewaard ten einde wangedrag tegen te kunnen gaan;
- het voorkomen of (mede) oplossen van fraude, bedrog en/of oplichting;
- IP-adressen om, indien nodig, bezoekers van de website te weren.

Gegevens die niet langer nodig zijn worden periodiek verwijderd. U kunt zelf ook wijzigingen of een verwijdering van uw gegevens uitvoeren. Log hiervoor in bij uw persoonlijke beheerscherm waar u zich ook heeft aangemeld en waar u o.m. uw advertenties beheert.
 
Statistisch gebruik
Op ArubaDeal.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zoals gebruikelijk op bijna alle websites. In dit kader kan met name het IP-adres worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ArubaDeal.com probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze persoonlijke individuele gegevens worden door ArubaDeal.com niet aan derden verstrekt.
 
Gebruik van cookies
ArubaDeal.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van de website wordt meegezonden, zodat verschillende paginabezoeken van de website kunnen worden gecombineerd en het gedrag van gebruikers kan worden geanalyseerd. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw browser echter alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt. Dit laatste kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.
 
Google Analytics
ArubaDeal.com maakt gebruik van Google Analytics, een website-analyseservice die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om ArubaDeal.com te helpen analyseren hoe de website wordt gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 
Wijzigingen privacybeleid
ArubaDeal.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de meest actuele versie.
 
ArubaDeal.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste advertenties.