Voor wie

ArubaDeal.com is bedoeld voor inwoners van Aruba en bedrijven die op Aruba zijn gevestigd. Adverteren in de rubrieken is tevens toegestaan voor particulieren met een tweede woning op Aruba en mensen die minimaal 60 dagen aaneengesloten (bijv. expats) op Aruba verblijven.

Voor personen die niet op Aruba woonachtig zijn en bedrijven, clubs of instellingen die niet op Aruba zijn gevestigd, en als zodanig niet aan bovenstaande criteria voldoen, is adverteren in de rubrieken van ArubaDeal.com uitdrukkelijk verboden. Deze regel helpt de kans op fraude en oplichting te minimaliseren en de eigen Arubaanse economie zoveel mogelijk te ondersteunen. De uitgever van ArubaDeal.com behoudt zich nadrukkelijk het recht voor advertenties te weigeren zonder verdere opgave van redenen.
Voor particulieren is adverteren op ArubaDeal.com geheel gratis. Arubaanse bedrijven, verenigingen en instellingen adverteren voor een gering bedrag.